Passet på säker plats i fickan

CCI är ett respekterat identitetsbevis som för campinginnehavaren är lika mycket värt som ditt pass. Vid ankomsten överlämnar du bara ditt CCI, så att du kan behålla ditt vanliga pass på campingplatsen.

Att campa med rabatt

Ditt CCI är ett rabattkort som gäller på mer än 3.000 campingplatser i hela Europa. Rabatten kan uppgå till 25%, såväl under hög- som lågsäsong. Om du t.ex. vill campa med två vuxna och två barn i fjorton dagar i Frankrike, kan rabatten uppgå till nästan 40€.

Du har en ansvarsskyldighetsförsäkring

Som CCI–innehavare kan du campa i lugn och ro. Ditt resesällskap på högst 11 personer är nämligen försäkrat mot ansvarsskyldighet på campingplatsen. Läs mer här

Camping Card International är bara giltigt när:

- utgångsdatum inte passerats
- innehavaren av CCI är medlem av en klubb som är ansluten till F.I.C.C.
- du har undertecknat CCI-kortet

Som Innehavare av CCI, samtycker du till:

- respektera reglerna på campingplatsen du besöker
- efterfrågar rätten att campa på plats som inte är registrerad som campingplats
- be alltid om tillåtelse innan du gör upp eld
- inte skada planteringar och inte lämna skräp efter dig
- hålla god hygien på campingplatsen
- respektera andra campares privatliv och ta hänsyn till tystnadstider
- respektera campingplatsens gällande regler

CCI kortet fungerar för dig som:

identitetskort när d registrerar dig i campingplatsens reception, så du behöver inte visa ditt pass
tredje parts försäkring och olycksfallsförsäkring medan du är på campingplatsen, hyrd stuga eller hotell.
rätt till CCI:s rabatter

Identitet

De flesta campingplatser accepterar CCI-kortet som identitetshandling när du registrerar dig vid ankomst. Emellertid är detta inte alltid bindande och campingägaren är inte tvingad att acceptera CCI som identitetshandling.

Tredje parts försäkring och personlig olycksfallsförsäkring

Villkoren för dessa försäkringar framgår under ”Tredje parts försäkring och individuell försäkring” (se nedan). Om du förorsakar en skada för tredje man eller om du råkar ut för en olycka i enlighet med villkoren specificerade i försäkringsvillkoren, måste du snarast informera din klubb eller senast inom en månad från hemkomsten. Ange så många detaljer som möjligt. Om möjligt även skrivna vittnesmål. Underteckna inga överenskommelser utan föregående överenskommelse med din klubb.

Rabatter

CCI-kortet ger innehavaren et stort antal rabatter och förmåner. Dessa förmåner beskrivs på CCIs hemsida. Om du vill utnyttja någon av dessa förmåner måste du meddela detta i förväg. Det är inte möjligt att be om rabatt i efterhand. Dessa rabatter är endast möjliga vid besök i max 21 i följd. Rabatterna kan inte erhållas på säsongs- och årsavgifter.
I princip kan inte dessa erbjudanden kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Erbjudanden som nämns på hemsidan är giltiga under 2021 om inte annat anges. Högsäsong är vanligen juli-augusti och långhelger och dylikt (sportlov, påsk, midsommar). Detta kan variera från land till land, och från campingplats till campingplats. Vänligen kontrollera med ifrågavarande campingplats i förväg. Rabatter medges endast av campingplatsens ägare. Om händelsevis ett erbjudande eller en rabatt nämnd på hemsidan inte erbjuds, vänligen informera din klubb inom 30 dagar från din hemkomst. Du kan behöva visa originalfaktura eller kvitto och kopia av ditt CCI-kort. Därför spara dem noga. Din klubb kommer därefter att kontakta ifrågavarande campingplats. Listan över rabatter på hemsidan har sammanställts noggrant. Om någon av dessa rabatter blir förändrad av omständigheter bortom din klubbs kontroll, kan klubben inte hållas ansvarig. Vidare kan inte klubbar som deltar i detta, inklusive den klubb där du är medlem, hållas ansvariga för några felaktigheter eller misstag. Campingplatser kan välja att erbjuda rabatter nämnda här i kombination med andra rabatter. Vissa campingplatser erbjuder innehavare av CCI-kort som kan variera beroende på period.

Förlust av kort

Förvara alltid CCI-kortet på säker plats. Förlust av kortet kan medföra otrevliga konsekvenser. Om, trots detta, du förlorar kortet, rapportera omedelbart till din klubb. Din klubb står till förfogande att svara på varje fråga du har om ditt CCI-kort

CCI historia

 1. FICC skapade International Introduction Card (IIC) för campare

 2. History Image

  Tredjepartförsäkring är kopplad till din kort

 3. AIT blir medlem av IIC

 4. IIC blir International Camping Carnet (ICC)

 5. FIA blir medlem av ICC

 6. AIT, FIA och FICC samtycker att standardisera ICC

 7. International Liaison Committee AIT/FIA/FICC skapades

 8. Carneten utfärdas som kort – Camping Card International (CCI) korten

 9. CCI når 812,230 användare

 10. FICC blev den enda CCI ägare

 11. Ny website med nya funktioner

 12. eCCI tillgängligt

 13. Trevlig campa med oss!